Privacybeleid

Dit is het Privacy Statement van Zwerfkantoor. Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Zwerfkantoor kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zwerfkantoor, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zwerfkantoor verstrekt.

Zwerfkantoor kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM ZWERFKANTOOR GEGEVENS NODIG HEEFT
Zwerfkantoor verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Zwerfkantoor uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG ZWERFKANTOOR GEGEVENS BEWAART
Zwerfkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Zwerfkantoor verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PERSOONLIJKE GEGEVENS OP ONZE WEBSITE
Op de website van Zwerfkantoor worden geen persoonlijke gegevens bijgehouden. De door u via het contactformulier naar Zwerfkantoor verzonden gegevens worden direct doorgestuurd naar info@zwerfkantoor.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zwerfkantoor.nl . Zwerfkantoor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Zwerfkantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe worden de persoonsgegevens opgeslagen op goed beveiligde gegevensdragers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zwerfkantoor verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Zwerfkantoor is als volgt te bereiken:
Postadres: Haydnstraat 7 8031 ZA Zwolle
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 56533322
Telefoon: 06-40556688
E-mailadres: info@zwerfkantoor.nl